Průvodce

Koupě zvířete a vybavení

Chov akvarijních ryb je atraktivní a pestrý koníček. Umožní vám pozorovat zblízka malý ekosystém, poznat chování různých druhů ryb a těšit se duhovou škálou exotických barev. Instalace akvária také znamená ideální příležitost k vytvoření vlastní krajiny pod vodou.

První kroky

Sladkovodní akvárium

Nejběžnějším druhem sladkovodního akvária jsou smíšená akvária. Nachází se v nich různé druhy ryb, obvykle tropické, a řada různých rostlin a všechny mají podobné nároky. Biotopové akvárium naopak obsahuje ryby z jednoho nebo několika blízce příbuzných druhů (např. Mbuna cichlids).

Kontrolní seznam zařízení

 • akvárium s víkem a světelnou trubicí
 • podklad akvária, např. polystyrenová pěna (o tloušťce asi 0,5 - 1 cm) nebo měkká guma
 • akvarijní štěrk
 • výzdoba: xylolit, porézní kameny, akvarijní kořeny, vodní rostliny a hnojivo
 • filtr: vnitřní nebo vnější filtr s filtračním podkladem
 • nastavitelný zdroj tepla a akvarijní teploměr
 • magnetický čistič skla nebo (speciální) houba na odstraňování řas
 • přípravek na úpravu vody, např. Aqua-Bon® a filtrační bakterie
 • hadice na výměnu vody
 • kyblík 10 l používaný výhradně k čištění akvária
 • časovač osvětlení akvária
 • krmivo vhodné pro váš druh ryb

Správné místo

Akvárium musíte instalovat na místě, které můžete pohodlně sledovat. Vyhněte se přímému slunečnímu záření: může to napomáhat růstu řas a voda se může v létě příliš zahřát. Proto není nejlepším nápadem postavit akvárium blízko okna.
Zvláště při instalaci velkého akvária musíte dbát na to, aby podstavec unesl jeho hmotnost. I menší nádrže můžou být těžší, než se vám může zdát: litr vody váží 1 kg a přidáním štěrku, kamení a jiných ozdob může brzy hmotnost akvária přesáhnout 80 kg. Nejbezpečnějším řešením je umístění akvária na speciální skříň pro akvária, která byla projektována s ohledem na zvýšenou hmotnost.
Akvárium postavte na polystyrenový podklad nebo jinou speciální podložku, která bude absorbovat všechny menší nárazy do podstavce.

Instalace nádrže

Při instalaci akvária musíte vytvořit prostředí vhodné k životu ryb a rostlin, které hodláte chovat a pěstovat. Při vytváření biologické rovnováhy musíte pomocí správného vybavení vytvořit správně fungující cyklus skládající se z ryb, rostlin, vody a mikroorganismů.

Přehled nejdůležitějších opatření

1.    Štěrk a výzdoba

Vyperte štěrk v čisté vodě (dokud voda protékající štěrkem nebude čistá). Smíchejte asi třetinu tohoto písku s výživnou hmotou a rovnoměrně rozprostřete na dně nádrže. Zbylý štěrk rozprostřete nahoře. Dno nádrže musí být zakryto štěrkem do výšky asi 3-6 cm, s mírným navýšením směrem dozadu. Vydrhněte dočista všechny dekorativní prvky (kameny, kořeny atd.) pomocí čisté teplé vody a zatlačte je do štěrku. Pokud chováte ryby, které rády prohrabávají ve štěrku, dbejte na to, aby byly všechny prvky pevně uchyceny ke dnu nádrže a nemohly se převrátit (upevněte je v případě potřeby silikonem). Pro takové druhy ryb je také vhodný kulatý štěrk.
Poté můžete vyplnit třetinu nádrže vodou o pokojové teplotě, která byla ošetřena přípravkem Aqua-Bon® 6 in 1 nebo podobným přípravkem, aby byla připravena pro vaše ryby. Musíte pravidelně kontrolovat hodnoty vody, aby odpovídala potřebám vašich ryb.

2.    Nasazení vodních rostlin

Než do akvária umístíte vodní rostliny, musíte odstranit veškerý rostlinný substrát na jejich kořenech a nůžkami jim zastřihnout kořeny přibližně o čtvrtinu. Nejvhodnější jako pozadí jsou rychle rostoucí rostliny s dlouhými stonky (např. kabomba). Zatlačte je do štěrku a kamínkem je přidržte na místě. Zvláště působivé jsou jednotlivé rostliny širokého růžicového tvaru (např. šípatkovec) umístěné uprostřed akvária. Jednoduše prstem vytvořte ve štěrku jamku a zasuňte do ní rostlinu.
Aby se vám nezakryl výhled na ryby, je vhodné v přední části akvária používat pouze menší rostliny (např. anubis). Velmi dekorativně působí také epifytické rostliny umístěné v popředí. Přivažte je ke kamenům nebo kořenům nylonovou nití.

3.    Instalace filtru a nastavitelného ohřívače

Pozor: při práci s elektrickým zařízením vždy nejprve vytáhněte zástrčku z elektrické sítě, než ponoříte ruce do vody.
Akvárium nyní můžete naplnit upravenou vodou z kohoutku až 3-4 cm pod okraj. Připevněte ohřívač do jednoho ze zadních rohů pomocí přísavek. Pokud používáte vnitřní filtr, naplňte ho filtračním materiálem a připevněte v opačném rohu. Pokud používáte vnější filtr, umístěte do nádrže sací trubku. Namontujte odtok vodorovně na zadní nebo boční stranu akvária tak, aby byl na úrovni hladiny.
Na přední nebo boční stranu akvária připevněte teploměr tak, abyste mohli kdykoliv zkontrolovat teplotu. Většina druhů tropických okrasných ryb dává přednost teplotám 20-28 °C. Odborník na ryby v obchodě pro chovatele vám poskytne další informace o konkrétních potřebách každého druhu ryb.

4.    Zapnutí zařízení

Jakmile zařízení instalujete v akváriu, můžete opatrně nasadit kryt. Poté zapojte filtr, ohřívač a světlo do elektrické sítě. Pomocí časovače nastavte pravidelné cykly svícení o délce 10-12 hodin.

5.    Cyklační fáze

Důležité: Než do akvária přidáte jakékoliv ryby, musí projít přípravným cyklem asi 3-4 týdnů. Během tohoto období se na houbě filtru a štěrku objeví životně důležité mikroorganismy. Rozkládají škodlivé látky a udržují v akváriu biologickou rovnováhu. Svému akváriu můžete v této fázi pomoci výsevem filtračních bakterií do filtrační houby.

6.    Výběr ryb

Po 3-4 týdnech cyklační fáze je akvárium svými podmínkami připraveno pro ryby. Při svém výběru musíte vzít v úvahu následující:

 • Chování a požadavky druhů, které si vyberete, musí odpovídat vlastnostem vody v akváriu a poskytovanému krmivu.
 • Hodnoty vody můžete kontrolovat testovací sadou z obchodu pro chovatele (viz rovněž „Úprava vody a částečná výměna vody”).
 • Různé druhy ryb dávají přednost životu v různých částech akvária. Vaše akvárium bude vypadat zvláště živě, pokud v něm budou ryby v horní, střední i dolní části.
 • Orientačně počítejte maximálně s 1 cm ryby na každé 4 litry vody. Hustě obsazená nádrž představuje větší riziko kolísání hodnot vody, přehnojení a zvýšeného výskytu řas - a to vše znamená vyšší riziko onemocnění vašich ryb.

7.    Umístění ryb do akvária

Ozdobné ryby přemísťujte do akvária pečlivě, abyste zabránili šoku z přestěhování. K vyrovnání s teplotou a jinými parametry vody nejprve vložte do akvária sáček s rybou. Nenechte vodu natékat do sáčku ani z něj vytékat a dbejte na to, aby sáček nebyl umístěn přímo pod světlem.
Asi po 15 minutách nahraďte zhruba třetinu vody v sáčku vodou z akvária nebo tento objem vody dolijte do sáčku. Tuto činnost zopakujte ještě dvakrát po 15 minutách. Poté můžete rybu opatrně přesunout do akvária pomocí síťky. Protože voda v sáčku z obchodu pro chovatele může obsahovat léky nebo mikroorganismy neslučitelné s ekosystémem vašeho akvária, musíte ji vylít jinam.

Správné místo

Akvárium musíte instalovat na místě, které můžete pohodlně sledovat. Akvárium tvoří v každé místnosti zajímavý objekt.

Nestavějte akvárium příliš blízko okna. Vyhněte se přímému slunečnímu záření: může to napomáhat růstu řas a voda se může v létě příliš zahřát.

Zvláště při instalaci velkého akvária musíte dbát na to, aby podstavec unesl jeho hmotnost.

Akvárium postavte na polystyrenový podklad nebo jinou speciální podložku, která bude absorbovat všechny menší nárazy do podstavce.

Služby zákazníkům

Máte otázky ohledně akvarijních ryb? Zde naleznete kontaktní formulář.

  

Kontaktujte nás >>

Péče o ryby

Kvalita vody v akváriu předurčuje kvalitu života vašich okrasných ryb. Ryby zůstanou spokojené a zdravé, jestliže biologické a chemické procesy ve vodě budou probíhat správně. Majitelé akvária se proto musí snažit zajistit biologickou rovnováhu v akváriu prostřednictvím pravidelné údržby.

Úprava vody a částečná výměna vody

Řeky a jezera se přirozeně čistí průtokem a doplňováním vody. V akváriu jsou však čisticí účinky takového přirozeného procesu čištění velmi omezené. Musíte proto používat výkonné filtry a pravidelně provádět částečnou výměnu vody, aby se snížil obsah toxických látek ve vodě.
Exotické okrasné ryby se vyvinuly tak, aby jim vyhovovaly podmínky, ve kterých žijí ve svém přirozeném prostředí. Aby akvárium odráželo tyto podmínky, musíte nejprve vodu upravit při instalaci akvária a při pravidelných částečných výměnách vody. Aqua-Bon® 6 in 1 je přípravek na úpravu vody, který váže chemikálie a upraví vodu z vodovodu na vodu vhodnou pro vaše ryby. To chrání citlivé žábry a sliznice ryb.

Snížení toxinů optimálním filtrováním

Spolu s částečnými výměnami vody představuje neustálé filtrování jeden z nejdůležitějších požadavků na udržení čisté a průzračné vody v akváriu. Filtrování je rozděleno do dvou etap, přičemž každá si žádá konkrétní filtrační materiály.

 

 1. Mechanická filtrace (předfiltrace) odstraní organické zbytky odumřelé rostlinné hmoty, zbytky potravin a rybí odpad. Velké částice se však nemusí do filtru vejít.
 2. Biologické filtrování (dodatečné filtrování) zajišťují mikroorganismy, které se zabydlely v pórech filtračních materiálů.

Při biologické filtraci mikroorganismy přemění dusíkaté sloučeniny (např. odpad z trávení bílkovin) v několika etapách na nejedovaté dusičnany. První etapa spočívá v tvorbě nejedovatého amonia (NH4+) nebo v případě hodnot pH vyšších než 7,5 v tvorbě jedovatého čpavku.

Amonium nebo čpavek se pak přemění na dusitan (NO2), který je rovněž jedovatý, a ten se rozloží na nejedovatý dusičnan (NO3). Dusitan je velmi nebezpečný pro ryby. I když dusičnany jsou méně nebezpečné, jde o živinu pro rostliny, která napomáhá růstu řas. Nadměrný obsah dusitanů a dusičnanů lze rychle upravit částečnou výměnou vody. Z dlouhodobého hlediska však musíte zjistit a omezit příčiny znečištění.

Protože jsou tyto chemické látky značně jedovaté, musíte pravidelně kontrolovat hodnoty jedovatosti a další parametry vody, aby se nekontaminovala a nestala se nebezpečnou pro zdraví ryb.

Kontrola a úprava hodnot vody

Různé druhy ryb mají různé požadavky na tvrdost a pH vody, ve které žijí, v závislosti na druhu vody, v níž žijí ve volné přírodě.
Většina sladkovodních ryb vyžaduje uhličitanovou tvrdost vody 3 ° - 12 °dKH na německé stupnici uhličitanové tvrdosti a měkkou až středně tvrdou vodu s celkovou tvrdostí 4 ° - 14 °dGH na německé stupnici uhličitanové tvrdosti. Uhličitanová tvrdost je také důležitá k zajištění stabilní hodnoty pH a nesmí nikdy klesnout pod 3 °dKH.

Hodnota pH udává kyselost vody. Hodnoty pod pH 7 znamenají kyselost, hodnoty vyšší znamenají zásaditost. Vrubozobcovití z východoafrických jezer například vyžadují zásadité pH kolem 8, zatímco cichlidky z amazonské oblasti žijí ve vodních tocích s hodnotami pH maximálně 5,5.

Pravidelná údržba a čištění

Údržba k zachování akvária v řádném obyvatelném stavu nevyžaduje hodně času, pokud se provádí pravidelně.

 1. Každý den: Kontrolujte zařízení a teplotu. Sledujte chování a vzhled ryb (změny mohou znamenat nemoc).
 2. Přibližně každých 14 dnů: Než provedete částečnou výměnu vody, nejprve zkontrolujte hodnoty vody (pH, tvrdost, NO2, NO3). Poté vyměňte 10 - 30 % objemu vody z akvária, v závislosti na počtu ryb. Použijte vodu z vodovodu ohřátou na teplotu vody v akváriu a upravenou podle potřeb vašich ryb. Před dolitím také vyčistěte sklo akvária pomocí magnetického čističe řas.
 3. Péče o rostliny: Zastřihněte rychle rostoucí rostliny s dlouhými stonky na 2/3 délky, pokud rostou podél vodní hladiny.
 4. Údržba filtru: Vyčistěte mechanický filtr při částečné výměně vody. Pečlivě co 3 měsíce omyjte biologický filtrační materiál pomocí vody z akvária (nikdy nepoužívejte studenou vodu z vodovodu), aby se nenarušily užitečné mikroorganismy.

Strava

Dokonalá strava

Tropické a subtropické vodní toky, odkud pocházejí sladkovodní ryby, přirozeným způsobem poskytují řadu životně potřebných živin. Většina stravy pochází z prostředí pod vodou, např. larvy moskytů, hrotnatky, nitěnky a rostlinná hmota (porost řas). Potrava se však do vody někdy dostane z vnějšího prostředí: hmyz, spadlé květy, bobule atd.

Krmení akvarijních ryb

V průběhu evoluce se každý druh ryb přizpůsobil konzumaci potravy, která je dostupná v jeho přirozeném prostředí. Potrava, kterou poskytujete akvarijním rybám, proto musí odrážet tuto přirozenou potravu a poskytovat rybám živiny v požadovaném množství a kombinaci. Je však nutné zabránit znečištění vody nadměrným přísunem živin.

Různé druhy se soustřeďují na různé druhy potravy - někdy dokonce i v rámci stejné čeledi. Některé ryby jsou převážně býložravé, zatímco jiné jsou dravé nebo všežravci. Většina ryb obvykle chovaných v akváriích jsou všežravci.

Přístup firmy Vitakraft ke krmivu pro okrasné ryby je inspirován přírodou, přičemž výrobky svým složením splňují všechny požadavky na výživu jednotlivých druhů ryb. Živiny v krmivu jsou snadno stravitelné, což zabraňuje zbytečné kontaminaci vody nadměrným obsahem živin v trusu ryb.

Vhodná potrava pro určité druhy a její vlastnosti ve vodě

Každý druh ryb žije v určitém vodním prostoru, kde také přijímá svou potravu. Ryby žijící u dna, například sumci, mají tlamy obrácené směrem dolů a mohou jimi nasávat živiny. Ryby z horních vrstev vody (sekernatky, paví očka) pojídají z hladiny a mají tlamy směrem nahoru. Ryby ze střední vrstvy mají tlamy směrem vpřed.

V závislosti na způsobu, jak ryby přijímají potravu, bude tedy nutné ji ponořit, nechat plout na hladině nebo pod hladinou akvária. Důležitá je i vůně potravy, protože ryby ji najdou svými čichovými orgány. Krmivo Vitakraft pro okrasné ryby má zvláštní vlastnosti, které berou v úvahu různé požadavky jednotlivých akvarijních ryb.

Stavební prvky dokonalé stravy

Rybí krmivo musí rybám poskytovat energii, živiny, vitaminy a stopové prvky. Tyto základní stavební kameny potřebuje rybí tělo pro různé účely.

Energie

Hlavním zdrojem energie jsou tuky, které jsou rovněž nezbytné k vytvoření zásob energie. Krmivo Vitakraft má zvlášť vysoký obsah omega-3 nenasycených mastných kyselin odvozených z tuku korýšů a ryb.
Některé ryby dokáží jako zdroj energie používat také sacharidy. Z biochemického hlediska k sacharidům patří také krmná vláknina, která hraje zvlášť důležitou roli při zajištění zdravého trávení býložravých ryb.

Živiny

Bílkoviny a aminokyseliny jsou hnací silou rybího metabolismu a umožňují růst svalů stejně jako tvorbu a růst jiných tkání.
Krmivo pro okrasné ryby Vitakraft obsahuje přesně dávkované kombinace bílkovin a maximální objem esenciálních aminokyselin.

 Vitamíny a stopové prvky

 • Správné množství kvalitních vitamínů je zásadně důležité pro řadu metabolických procesů a posiluje přirozenou odolnost organismu vůči nemocem. Jedním z klíčových prvků multivitaminové směsi v krmivu Vitakraft pro okrasné ryby je stabilizovaný vitamín C.
 • Krmivo pro okrasné ryby Vitakraft obsahuje také Immunine Active, což je speciálně vyvinutá a čistě přírodní látka na posílení imunity, která aktivuje imunitní buňky v těle. Napomáhá imunitnímu systému rychleji reagovat na patogeny a bojovat proti nim.
 • Ryby také vyžadují potravinářská barviva, díky nimž si zachovají specifické barvy svého druhu, což hraje zásadně důležitou biologickou roli v jejich chování. Intenzivní zbarvení okrasných ryb slouží jednak jako nástroj komunikace s jinými rybami stejného druhu, jednak je příjemné na pohled.

 Rady při krmení

 • Nejlepší je krmit ryby malým množstvím krmiva jednou nebo několikrát denně. Nikdy rybám nepodávejte víc, než dokáží sníst za několik minut.
 • Podávejte pestrou stravu. To se týká zejména smíšených akvárií.
 • Nekrmte ryby ihned po dokončení údržby akvária (výměna vody nebo čištění skla).
Webdesign, Magento, TYPO3, Programmierung, Hosting, SEO: iunctim Medienagentur Bremen