Vitakraft. S láskou.

Akvarijní rybičky & Jezírkové ryby

Zde najdete krmivo, které bylo speciálně vyvinuto pro okrasné ryby v akváriích a zahradních jezírkách. Tyto potraviny obsahují všechny důležité látky nezbytné pro zdravý a dlouhý život okrasných ryb.

Akvarijní rybičky

Péče o rybičky

Koupě zvířete a zařízení

Chov akvarijních ryb je zajímavý a pestrý koníček. Umožňuje zblízka pozorovat malý ekosystém, poznat chování různých druhů ryb a těšit se z duhy exotických barev. Výstavba akvária vám nabízí i ideální příležitost na vytvoření vlastního světa pod vodou.

První kroky

Sladkovodní akvárium

Nejčastějším typem sladkovodních akvárií jsou smíšená akvária. Obsahují různorodou směs okrasných ryb, obvykle tropických, a velký počet rostlin, které mají podobné požadavky. Na rozdíl od toho biotopových nádrže obsahují ryby jednoho nebo několika příbuzných druhů (např. Cichlidy).

Kontrolní seznam vybavení

 • akvárium s krytem a světelnou trubicí
 • podklad akvária, např. polystyrénová deska (tloušťka asi 0,5 - 1 cm) nebo měkká guma
 • štěrk
 • výzdoba: xylolit, porézní kameny, akvarijní kořeny, vodní rostliny a hnojiva
 • filtr: vnitřní nebo vnější filtr s filtračním substrátem
 • nastavitelný ohřívač a akvarijní teploměr
 • magnetický čistič skel nebo (speciální) houba k odstranění řas
 • přípravek na úpravu vody
 • hadice na výměnu vody
 • desetilitrové vědro používané pouze k čištění akvária
 • časový spínač osvětlení akvária
 • krmivo Premium Vita® vhodné pro váš druh ryb

Správné místo

Akvárium postavte na místo, kde ho můžete pohodlně pozorovat. Vyhněte se přímému slunečnímu záření: může to podporovat růst řas a způsobit přehřátí vody v létě. Proto není nejvhodnější umístit akvárium příliš blízko okna. 
Při instalaci akvária, zejména velkého, musíte zajistit, aby podstavec unesl jeho hmotnost. I menší nádrže mohou být těžší, než byste očekávali: každý litr vody váží 1 kg a pokud přidáte štěrk, kameny a jinou výzdobu, velmi rychle může akvárium přesáhnout 80 kg. Nejbezpečnější řešení je umístit akvárium do speciální skříně na akvárium projektované s ohledem na dodatečnou zátěž.
Akvárium postavte na polystyrenový nebo jiný speciální podklad, aby se vstřebaly menší nárazy na podstavec.

Instalace akvária

Při instalaci akvária musíte vytvořit prostředí vhodné pro život ryb a rostlin, které chcete chovat a pěstovat. Aby vznikla biologická rovnováha, potřebujete vhodné vybavení, aby vznikl správně fungující cyklus, který zahrnuje ryby, rostliny, vodu a mikroorganismy.

Přehled nejdůležitějších opatření

1. Štěrk a výzdoba

Umyjte štěrk v čerstvé vodě (dokud nezačne voda tekoucí přes štěrk být čistá). Smíchejte přibližně třetinu tohoto štěrku s výživovou směsí a rovnoměrně ji rozprostřete po dně akvária. Zbylý štěrk nasypte nahoru. Dno nádrže by mělo být zakryto štěrkem do výšky 3 - 6 cm, s mírným zvýšením dozadu. Vyčistěte všechny ozdobné prvky (kameny, kořeny a jiné) teplou čistou vodou a zatlačte je do štěrkové vrstvy. Pokud budete chovat ryby, které rozhrabují štěrk, zajistěte, aby všechny předměty byly pevně připevněné na dno nádrže a nemohly se převrátit (v případě potřeby je připevněte silikonem). Pro tyto ryby se doporučuje kulatý štěrk.
Potom naplňte asi třetinu akvária vodou z vodovodu v pokojové teplotě, která byla připravena pro ryby. Pravidelně musíte kontrolovat parametry vody, aby vyhovovaly vašim rybičkám.

2. Nasazení vodních rostlin

Než nasadíte do nádrže vodní rostliny, musíte z kořenů odstranit jakýkoliv rostlinný substrát a nůžkami asi o čtvrtinu zastřihnout kořeny. Rychlerostoucí rostliny s dlouhými stonky (např. Kabomba) jsou ideální jako pozadí. Zatlačte je do štěrku a pomocí štěrku je přichyťte na místě. Jednotlivé rostliny se širokým růžicovým tvarem (např. Echinodorus amazonicus) vypadají obzvláště atraktivně, pokud jsou umístěny ve středu nádrže. Jednoduše udělejte prstem dírku ve štěrku a zasuňte tam rostliny.
Abyste si nezakryli výhled na ryby, použijte v přední části akvária pouze malé rostliny (např. Anubis). Velmi ozdobné v popředí jsou i epifytické rostliny. Připevněte je ke kamenům nebo kořenům nylonovým vláknem.

3. Instalujte filtr a vhodný ohřívač

Upozornění: při práci s elektrickým zařízením vždy nejprve odpojte zástrčku z elektrické sítě dříve, než sáhnete rukou do vody.
Nyní už můžete dolít akvárium upravenou vodou z kohoutku do výšky 3 - 4 cm pod okrajem. Do jednoho ze zadních koutů připevněte pomocí přísavek ohřívač. Pokud používáte ponorný filtr, naplňte ho filtračním materiálem a připevněte jej v opačném koutě. Pokud používáte vnější filtr, umístěte do akvária sací trubku. Připevněte vodorovně na zadní nebo boční stranu akvária výtok tak, aby byl zarovnán s vodní hladinou.
Umístěte teploměr na přední nebo boční stranu akvária tak, abyste ho kdykoliv mohli zkontrolovat. Většina druhů tropických okrasných ryb má nejraději teploty 20 - 28 ° C. Odborník na ryby v prodejně pro chovatele vám podá další informace o specifických potřebách každého druhu rybiček.

4. Zapněte zařízení

Jakmile do akvária instalujete vše zařízení, nasaďte kryt. Poté připojte filtr, ohřívač a světlo do elektrické sítě. Časovačem nastavte pravidelné osvětlení 10 - 12 hodin.

5. Fáze cyklování

Důležité: Než dáte do akvária ryby, musíte ho nechat projít cyklováním trvajícím 3 - 4 týdny. Během tohoto období se na filtrační houbě a na štěrku objeví důležité mikroorganismy. Rozkládají škodlivé látky a udržují biologickou rovnováhu v akváriu. Můžete mu tehdy pomoci vysazením filtračních bakterií do houbičky.

6. Vyberte si ryby

Po adaptační fázi 3 - 4 týdnů budou v akváriu podmínky pro nasazení ryb. Při výběru zvažte následující zásady:

 • Chování a požadavky druhů, které si vyberete, musí odpovídat kvalitě vody v akváriu a poskytované stravě.
 • Hodnoty vody můžete kontrolovat kontrolní soupravou z obchodu pro chovatele.
 • Různé druhy ryb dávají přednost životu v různých částech akvária. Akvárium bude vypadat mimořádně živě, pokud v něm budou rybičky v horní, střední i dolní části.
 • Orientačně by měl být maximálně 1 cm ryb na každé 4 litry vody. V akváriích s větší hustotou ryb budou více kolísat hodnoty vody, dojde k přehnojení a zvýšenému nárůstu řas: to vše představuje hrozbu pro zdraví rybiček.

7. Umístěte ryby do akvária

Ozdobné rybičky třeba stahovat do akvária opatrně, aby se zabránilo šoku z přestěhování. Aby se vyrovnala teplota a vlastnosti vody, nejprve vložte sáček s rybou do nádrže. Nepouštějte do sáčku ani ze sáčku vodu a zajistěte, aby nebyl přímo pod světlem.
Přibližně po 15 minutách nahraďte asi třetinu vody ze sáčku vodou z akvária nebo doplňte stejný objem do sáčku. Tento postup opakujte ještě dvakrát v rozmezí asi 15 minut. Poté můžete opatrně síťkou přenést rybu do akvária. Protože voda ze sáčku z obchodu pro chovatele může obsahovat léky nebo mikroorganismy neslučitelné s ekosystémem ve vašem akváriu, musíte ji vylít jinam.

Péče o rybičky

Kvalita vody v akváriu určuje kvalitu života vašich okrasných ryb. Ryby budou šťastné a zdravé pouze tehdy, budou-li biologické a chemické procesy ve vodě probíhat správně. Majitelé akvárií proto musí usilovat o udržení biologické rovnováhy v akváriu prostřednictvím pravidelné údržby.

Úprava vody a částečné výměny vody

Řeky a jezera se čistí přirozeně průtokem a doplňováním vody. V akváriu jsou však účinky tohoto přirozeného čistícího procesu velmi omezené. Proto je třeba používat výkonné filtry a provádět pravidelně částečné výměny vody, aby se snížila úroveň jedovatých látek ve vodě.
Exotické okrasné ryby se vyvíjely tak, aby se přizpůsobily podmínkám, ve kterých žijí ve svém přirozeném prostředí. Aby vaše akvárium odráželo tyto podmínky, musíte upravit vodu při jeho instalaci a při pravidelných částečných výměnách vody.

Optimální filtrace snižuje obsah toxinů

Spolu s částečnou výměnou vody je neustále filtrování jednou z nejdůležitějších podmínek udržení čisté a průzračné vody v akváriu. Filtrační cyklus se dělí na dvě etapy, přičemž během každé jsou potřebné konkrétní filtrační materiály.

 1. Mechanické filtrování (předběžné filtrování) odstraňuje organické zbytky jako mrtvá rostlinná hmota, zbytky jídla a rybí trus. Velké částice se však nesmějí dostat do filtru.
 2. Biologické filtrování (dodatečné filtrování) provádějí mikroorganismy, které žijí v pórech filtračního materiálu.

Během biologické filtrace mikroorganismy mění sloučeniny dusíku (tzn. odpad z trávení bílkovin) v několika fázích na nejedovatý dusičnan. První etapa spočívá ve vzniku zdravotně nezávadnou amonia (NH4 +) nebo (v případě hodnot pH nad 7,5) vzniku jedovatého amoniaku (NH3).

Amonium i amoniak se pak přemění na oxid dusičitý (NO2), který je také jedovatý, a nakonec se rozloží na nejedovatý dusičnan. Oxid dusičitý je pro ryby velmi nebezpečný. Přestože je dusičnan méně nebezpečný, jde o živinu pro rostliny, která napomáhá růstu řas. Nadměrně vysoké hladiny dusičnanů nebo dusitanů lze rychle korigovat částečnou výměnou vody. Z dlouhodobého hlediska však musíte zjistit a omezit příčinu znečištění.

Protože tyto chemikálie jsou velmi jedovaté, musíte pravidelně kontrolovat hodnoty toxicity a jiné hodnoty, aby se zabránilo kontaminaci vody a ohrožení zdraví ryb.

Kontrola a úprava parametrů vody

Různé druhy ryb mají různé požadavky na hodnou tvrdosti a pH vody, ve které žijí, což odráží druh vody, ve které žijí ve volné přírodě.
Většina sladkovodních ryb potřebuje uhličitanovou tvrdost vody 3 ° - 12 ° dKH na německé stupnici uhličitanové tvrdosti a měkkou až středně tvrdou vodu s celkovou tvrdostí 4 ° - 14 ° DGH na německé stupnici celkové tvrdosti. Uhličitanová tvrdost je také důležitá kvůli stabilizaci pH a nesmí nikdy klesnout pod 3 ° dKH.

Hodnota pH určuje kyselost vody: hodnoty pod pH 7 znamenají kyselost, hodnoty vyšší znamenají zásaditost. Například cichlidy z východoafrických jezer potřebují zásadité pH kolem 8, zatímco jihoamerické cichlidky z Amazonie žijí ve vodních tocích, kde hodnota pH dosahuje maximálně 5,5.

Pravidelná údržba a čištění

Údržba potřebná při správné instalaci a cyklování akvária si nevyžádá spoustu času, pokud se provádí pravidelně.

 1. Denně: Kontrolujte vybavení a teplotu. Sledujte chování a vzhled rybiček (změny mohou signalizovat nemoc).
 2. Přibližně každých 14 dní: Před provedením částečné výměny vody nejprve zkontrolujte parametry vody (pH, tvrdost, NO2, NO3). Potom v závislosti na množství ryb vyměňte 10 až 30% objemu vody v akváriu. Použijte vodu z vodovodu zahřátou na teplotu vody v akváriu a upravenou podle potřeb vašich rybiček. Před doplněním také pomocí magnetického čističe řas vyčistěte akvarijní sklo.
 3. Péče o rostliny: Zastřihněte rychlerostoucí rostliny s dlouhými stonky na 2/3 jejich délky, pokud rostou podél vodní hladiny.
 4. Údržba filtru: Během částečné obměny vody vyčistěte mechanický filtr. Pečlivě vypláchněte biologický filtrační materiál přibližně po každých 3 měsících akvarijních vodou (nepoužívejte studenou vodu z vodovodu), aby se nenarušily potřebné mikroorganismy.

Strava

Ideální strava

Tropické a subtropické vodní toky, z nichž sladkovodní ryby pocházejí, přirozenou cestou obsahují velký výběr životně důležitých živin. Většina potravy pochází z prostředí pod vodou, například larvy moskytů, perlooočky, hladítka a rostlinná hmota (rostoucí řasy). Potrava se však někdy dostává do vody z vnějšího prostředí: hmyz, spadlé květiny, bobule atd.

Krmení akvarijních ryb

V průběhu evoluce se každý druh ryb přizpůsobil konzumaci potravy, která se vyskytuje v jeho přirozeném prostředí. Potrava, kterou podáváte akvarijním rybičkám, proto musí odrážet tuto přírodní stravu a poskytovat všechny potřebné živiny v požadovaných objemech a kombinacích. Je však třeba zabránit znečištění vody nadměrným objemem živin.

Různé druhy ryb se specializují na různé druhy potravy - někdy dokonce i v rámci téže čeledi. Některé druhy ryb jsou převážně býložravé, zatímco jiné jsou dravé nebo všežravé. Většina ryb běžně chovaných v akváriích jsou všežravé.

Přístup společnosti Vitakraft k potravě okrasných ryb je inspirovaný přírodou a její výrobky byly navrženy tak, aby splňovaly všechny požadavky na výživu konkrétních druhů ryb. Živiny v potravě se snadno vstřebávají, čímž se zabrání znečištění vody nadměrným obsahem živin v rybím trusu.

Potrava podle druhu a její vlastnosti ve vodě

Každý druh ryb žije v určité části vodního prostředí, kde také přijímá potravu. Například sumci žijící na dně mají tlamy směrem dolů, aby mohli živiny nasávat. Ryby z horních vrstev vody (stříbrňáky, paví očka) přijímají potravu z hladiny a mají tlamy směrem nahoru. Ryby ze střední oblasti mají tlamy směřující dopředu.

V závislosti na způsobu, jakým ryby přijímají potravu, musí proto potrava klesnout, plavat na hladině nebo se vznášet ve vodě akvária. Důležitou vlastností je i vůně potravy, protože ryby ji najdou pomocí svého čichu. Krmivo společnosti Vitakraft pro okrasné ryby má speciální vlastnosti, které zohledňují různé požadavky každého druhu v akváriu.

Stavební bloky ideální stravy

Krmivo pro ryby musí rybám poskytovat energii, živiny, vitamíny a stopové prvky. Tyto základní stavební kameny potřebuje tělo ryby na různé účely:

Energie

Tuky jsou hlavním zdrojem energie a jsou potřebné k vytvoření energetických rezerv. Krmivo společnosti Vitakraft má mimořádně vysoký obsah nenasycených mastných omega-3 kyselin odvozených z olejů z korýšů a ryb.
Některé druhy ryb vědí také jako zdroj energie využívat sacharidy. Z biochemického hlediska sacharidy také zahrnují vlákninu, která hraje mimořádně důležitou roli při zachování zdravého trávení býložravých druhů ryb.

Živiny

Bílkoviny a aminokyseliny jsou hnací silou rybího metabolismu a umožňují tvorbu svalů, růst a vznik dalších tkání.
Krmivo společnosti Vitakraft pro okrasné ryby obsahuje přesně dávkovanou kombinaci bílkovin a maximální množství esenciálních aminokyselin.

Vitamíny a stopové prvky

 • Zajištění správného množství kvalitních vitamínů má zásadní význam pro široké spektrum metabolických procesů a posiluje přirozenou odolnost organismu vůči onemocněním. Jedním z klíčových prvků multivitaminového komplexu v krmivu společnosti Vitakraft pro okrasné ryby je stabilizovaný vitamin C.
 • Krmivo společnosti Vitakraft pro okrasné rybičky také obsahuje Immune Active, speciálně vytvořený a čistě biologický stabilizátor imunity, který aktivuje imunitní buňky v organismu. To napomáhá imunitnímu systému rychleji reagovat na patogeny a bojovat proti nim.
 • Ryby potřebují také barviva v potravě, aby si zachovaly typické barvy svého druhu, které hrají důležitou biologickou roli v jejich chování. Výrazné zbarvení okrasných ryb slouží nejen ke komunikaci ryb stejného druhu, ale je také příjemné na pohled.

Rady při krmení

 • Doporučujeme podávat rybám malou porci jedenkrát nebo několikrát denně. Nikdy rybám nepodávejte více, než by byly schopny sníst během několika minut.
 • Podávejte pestrou potravu: to se týká zejména smíšených akvárií.
 • Nekrmte ryby bezprostředně po údržbě akvária (výměna vody nebo čištění skla).

Zahradní jezírka

Průvodce k zahradním jezírkům

Koupě zvířete a zařízení Fascinující svět pod vodou

Vodní ekosystém, který vzniklá kolem zahradního jezírka, je v jakékoliv zahradě jedinečným zajímavým místem.

Koneckonců jezírka nejsou jen okrasným prvkem: fascinujícím způsobem přibližují přírodu. Každé jezírko je jedinečný svět plný zajímavostí: celá řada rostlin, zajímavé chování ryb v nejrůznějších velikostech, barvách a tvarech a ptáci i jiní živočichové, které láká voda. Jezírka jsou také ideálním prostředím pro život vzácnějších původních živočišných a rostlinných druhů a nesmírně přispívají k zachování těchto druhů a širšího ekosystému.

Vytvoření zahradního jezírka

Existuje řada jednoduchých, přesto lákavých možností, jak vytvořit zahradní jezírko. Většina majitelů zahrad používá podkladové folie, jejichž pomocí si vytvoří vlastní návrh nebo jednoduše instalují prefabrikovaná jezírka, která se nyní prodávají v poměrně velkých velikostech.

Technické vybavení

Kromě samotného jezírka je nutné mít správné vybavení, zvláště pokud plánujete chovat ryby. Pokud ano, nejdůležitějším požadavkem je velmi výkonný filtr s dostatečnou kapacitou pro danou velikost jezírka a počet ryb. Provzdušňovač dokáže v případě potřeby dodat další kyslík. K dispozici jsou i různá technická řešení, díky kterým zůstane v zimě alespoň část jezírka bez ledu, což vašim rybám usnadní přežití v chladném období.

Pokud jste vybudovali jezírko a rozmístili rostliny, ponechte ho několik týdnů, aby nastala přirozená biologická rovnováha. Během tohoto období pravidelně měřte hodnoty vody. Jakmile se hodnoty ustálí, můžete tam nasadit první ryby.

Údržba jezírka

Jezírko vyžaduje pravidelnou údržbu, aby se zachovala a stabilizovala ekologická rovnováha, která vznikla vzájemným působením ryb, rostlin, mikroorganismů a vody. Omezte údržbu a čištění na nezbytné minimum a provádějte je opatrně.

Život v jezírku a kolem něho ovlivňují změny ročních období. V důsledku toho se také mění potřebná údržba v různých ročních obdobích.

Jaro – začátek sezóny v jezírku

Jaro vítá probuzení nového života v jezírku. Rostliny začínají růst a ryby začínají být stále více aktivní.

Úkoly:

 • Měřte hodnoty vody a částečně upravujte vodu nebo provádějte podle potřeby jiné úpravy.
 • Vyčistěte a zkontrolujte filtr jezírka.
 • Od března začínejte sázet nové vodní rostliny, pokud to je žádoucí.
 • Zabraňte prvnímu nástupu řas tím, že rozšíříte plochu stínu, upravíte vodu nebo nasadíte rostliny, které pohlcují velký objem živin, např. voďanku žabí a řezan pilolistý.

Léto – jezírko kvete naplno

Během letních měsíců jezírko odhalí svou nádheru naplno. Řada vodních rostlin rozkvete a ryby se začnou třít.

Úkoly:

 • Odstraňte povadlé vodní rostliny.
 • Odstraňte z vody jakékoliv okřehky, které zpozorujete.
 • Doplňujte odpařenou vodu vodou, která byla správně připravena a ohřáta na teplotu jezírka.
 • Čas od času vyčistěte filtr jezírka a pravidelně kontrolujte hodnoty vody.

Podzim – příprava na zimní odpočinek

Na podzim se ryby a rostliny začnou připravovat na nadcházející zimní měsíce. Voda začíná chladnout a rostliny v jezírku odumírají.

Úkoly:

 • Odstraňte z vody spadlé listí a odumřelé rostliny. Vhodné může být natažení sítě přes jezírko.
 • Vypněte čerpadla vodopádů a fontán, vyčistěte je a uskladněte je.
 • Vyčistěte filtr jezírka.
 • Zastřihněte rostliny.

Zima – jezírko odpočívá

Život v jezírku odpočívá od listopadu do března. Metabolismus ryb se výrazně zpomalí. Žijí na dně jezírka a nepřijímají potravu. Během zimy omezte co nejvíce údržbu jezírka, abyste nerušili ryby a jiné živočichy. Zařízení na zachování části jezírka bez ledu zajistí životně důležitou výměnu plynů mezi jezírkem a okolním vzduchem.